Veiligheid en plaatsingsinstructies

Handel bij het opzetten als volgt:

 • Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
 • Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras, niet op een hellingshoek van meer dan 5 graden
 • Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond. Dit geld ook voor de publieke omstaanders.
 • Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
 • Gebruik altijd een grondzeil.
 • Gebruik altijd een geaard stopcontact.
 • Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44. (Spatwaterdicht)

Verankering met grondpennen

Het springkussen dient aan de grond te worden verankerd met grondpennen die in een hoek van 90 graden geslagen dienen te worden. (Zie afbeelding)

Verankering met spanbanden of zandzakken

Wanneer een springkussen op een ondergrond komt die staan waar het niet mogelijk is om een grondpen in de grond te slaan, zal het toestel verankert moeten worden d.m.v. een gelijk effectieve methode.
Dit kan zijn aan een hek, boom, lantaarnpaal o.i.d. middels spanbanden. Deze spanbanden worden door ons meegeleverd.
Het springkussen dient zodanig te worden verankerd, dat daarmee ten minste 160 kg tegengewicht wordt gegeven aan elk verankeringspunt. Zijn er geen verankeringspunten aanwezig, dient u hiervoor gebruik te maken van zandzakken.
Deze zandzakken zijn bij ons te huur voor € 2,50 per zak. Per verankeringspunt heeft u 7 zandzakken nodig. Wanneer het springkussen verankerd is aan een mobiele zaak, zoals voertuigen of aanhangwagen zullen deze voertuigen ook onder constante toezicht worden gehouden.

Valdempende ondergrond

Staat een springkussen op een harde ondergrond zoals tegels, asfalt of zandgrond? Dan bent u verplicht om valdempend materiaal te plaatsen. Met name bij de ingang van het springkussen en aan het einde van een glijbaan.
Basattractieverhuur heeft hiervoor valmatten te huur. De valmatten hebben de volgende afmetingen:  Breedte: 2 meter Diepte : 1.20 meter Dikte: 5 cm. Deze matten zijn te huur voor € 5,- per stuk.

Plattegrond benodigde ruimte

Uit veiligheidsoverwegingen  dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1,80 meter aanwezig te zijn, hierbij dient voor gebruik ook zorg gedragen te worden voor een veilige manier van toelating.  Ook dient ten alle tijde de ingang en uitgang van het springkussen vrij te blijven. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

Gebruiksinstructie

 1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van minimaal één volwassen persoon. Deze draagt zorg voor het veilige toelaten en verlaten van gebruikers. Indien er geen toezicht is laat u het kussen leeglopen.
 2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar. Verder zorgt deze persoon ervoor dat de gebruikers zich aan de gestelde regels houden, zoals aangegeven op de markeringen van het toestel en dat de gestelde eisen aan het maximale aantal gebruikers en lengte van gebruiker niet worden overschreden.
 3. De minimale en maximale leeftijd van de gebruikers staat vermeld op het springkussen en op de website.
 4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig staat vermeld op het springkussen en op de website.
 5. De maximale lengte van de gebruikers staat vermeld op het springkussen en op de website,.
 6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn. (Grote, meer onstuimige, en kleine gebruikers niet gelijktijdig op het springkussen bevinden en het maximum aantal gebruikers hier eventueel op wordt aangepast.)
 7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
 8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
 10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
 11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
 12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
 13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. 
 14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
 15. Gebruik een fluitje of ander signaal om de aandacht van gebruikers te trekken.
 16. Bij warm weer is het NIET toegestaan springkussens, stormbanen of glijbanen nat te spuiten met water.

Transport

 • Verwijder voor het transport altijd eerst de grondpennen en spanbanden.
 • Berg de grondpennen in de bijgeleverde zakken op.
 • Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
 • Plaats het springkussen in het bijgeleverde transportzeil.
 • Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
 • Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk!
Telefoonnummer: 0495-850621 Mobiel: 06-12818434